Past voor deur, pui en la – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Past voor deur, pui en la” is: Schuif