Persoon, bedrijf of instantie met mensen in dienst – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Persoon, bedrijf of instantie met mensen in dienst” is: Werkgever