Pink Floyd zong erover en Dart Vader ging erheen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Pink Floyd zong erover en Dart Vader ging erheen” is: Dark side