Plek waar gehandeld wordt (en vroeger geklapt) – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Plek waar gehandeld wordt (en vroeger geklapt)” is: Afslag