Praat met zijn handen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Praat met zijn handen” is: Doventolk