Preekt en staat aan het hoofd van een parochie – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Preekt en staat aan het hoofd van een parochie” is: Pastoor