Prestigieus zakendistrict aan de A10 – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Prestigieus zakendistrict aan de A10” is: Zuidas