Primaten-SF met Charlton Heston, Planet __ – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Primaten-SF met Charlton Heston, Planet __” is: Of the apes