Product van een samenleving – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Product van een samenleving” is: Cultuur