Profeet, iemand met visioenen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Profeet, iemand met visioenen” is: Ziener