Professional die opnames maakt voor tv of film – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Professional die opnames maakt voor tv of film” is: Cameraman