Proost in het Fries – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Proost in het Fries” is: Tsjoch