__ Psycho, roman van Brett Easton Ellis – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ Psycho, roman van Brett Easton Ellis” is: American