Rechthoekig cakeje, genoemd naar zijn kleur – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Rechthoekig cakeje, genoemd naar zijn kleur” is: Brownie