Robbensoort met lange slagtanden – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Robbensoort met lange slagtanden” is: Walrus