Roepen zangers als de zaal mee moet doen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Roepen zangers als de zaal mee moet doen” is: Allemaal