Romeinse waterleiding, hoog boven de weg – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Romeinse waterleiding, hoog boven de weg” is: Aquaduct