Rookwaar in een slachtofferrol? – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Rookwaar in een slachtofferrol?” is: Sigaar