Samenstellen van een kabinet – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Samenstellen van een kabinet” is: Formatie