Say cheeeeeese – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Say cheeeeeese” is: Glimlach