Schaarste, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Schaarste, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt” is: Krapte