Scheldwoord voor Amerikaan, mogelijk van Jan-Kees – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Scheldwoord voor Amerikaan, mogelijk van Jan-Kees” is: Yankee