Schijfje uit chipszakjes dat grote rage werd – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Schijfje uit chipszakjes dat grote rage werd” is: Flippo