Schreef je vroeger uit om te betalen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Schreef je vroeger uit om te betalen” is: Cheque