Schrijft kritische, opiniërende artikelen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Schrijft kritische, opiniërende artikelen” is: Essayist