Serie hevige, wisselende gebeurtenissen of emoties – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Serie hevige, wisselende gebeurtenissen of emoties” is: Achtbaan