Seth __ was cabaretier en vertaler – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Seth __ was cabaretier en vertaler” is: Gaaikema