Siddhartha Gautama is bekender onder deze titel – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Siddhartha Gautama is bekender onder deze titel” is: Boeddha