Sigaar, heel licht van kleur – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Sigaar, heel licht van kleur” is: Amarillo