Sloppenwijk in Venezuela of Brazilië – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Sloppenwijk in Venezuela of Brazilië” is: Favela