Soortgelijk ding of geval – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Soortgelijk ding of geval” is: Zoiets