Speelgoedfilm van Pixar – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Speelgoedfilm van Pixar” is: Toy story