Staat achter de koning – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Staat achter de koning” is: Royalist