Stof dat neerslaat na een vulkaanuitbarsting – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Stof dat neerslaat na een vulkaanuitbarsting” is: Asregen