Stond aan de wieg van airbnb – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Stond aan de wieg van airbnb” is: Luchtbed