Strijdbijl, gebruikt door Indianen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Strijdbijl, gebruikt door Indianen” is: Tomahawk