Summertime is een beroemd voorbeeld – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Summertime is een beroemd voorbeeld” is: Wiegelied