Superheld, alter ego van de blinde Matt Murdock – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Superheld, alter ego van de blinde Matt Murdock” is: Daredevil