Superman is het __ van Clark Kent – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Superman is het __ van Clark Kent” is: Alter ego