Swingend nummer van Brainpower uit 2002 – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Swingend nummer van Brainpower uit 2002” is: Dansplaat