Symbolische geluksbrenger, vaak in diervorm – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Symbolische geluksbrenger, vaak in diervorm” is: Mascotte