Taak van een headhunter en recruiter – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Taak van een headhunter en recruiter” is: Werving