Taart met lange vingers – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Taart met lange vingers” is: Charlotte