Tegenreactie of houten plank, bijvoorbeeld – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Tegenreactie of houten plank, bijvoorbeeld” is: Pleonasme