Terugbetaling van schuld; wisseling van de wacht – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Terugbetaling van schuld; wisseling van de wacht” is: Aflossing