Tijdelijke steunconstructie van hout – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Tijdelijke steunconstructie van hout” is: Schraag