Tijdvakken van tien jaar – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Tijdvakken van tien jaar” is: Decennia