Toon Wat ruist er door het struikgewas __ – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Toon Wat ruist er door het struikgewas __” is: Hermans