Uit Bagdad en omgeving – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Uit Bagdad en omgeving” is: Iraaks