Uit de dood doen opstaan – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Uit de dood doen opstaan” is: Opwekken